תמ"א 38         
דהומיי 10 - ביצוע
   הדמיה     
מעבר המיתלה 2 - ביצוע
                                                                                                                        הדמיה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 אמיל זולא 6 - ביצוע                                                  
                                                                                                                                           הדמיה
 
 פנקס 5 - ביצוע                                                                              הדמיה
                
 
 מגדים 17 - סיום עבודות
 

 
בן זכאי 6 - ביצוע                                                                  הדמיה
 
 
פרויקטים בשלבי ביצוע
 
מגדים 17 - מסירה