מקרקעין
השירותים שהמשרד מספק בתחום זה כוללים בין היתר: ייצוג בבתי משפט על כל ערכאותיהן, עריכת הסכמי מכר, שכירות וכו', ייעוץ שוטף, ייצוג בפני הרשויות השונות, ייצוג בפני המפקח על הבתים המשותפים, רישום בתים משותפים, ייצוג כנגד הפקעות מקרקעין ע"פ חיקוקים שונים, הגשת עתירות מינהליות.

למשרד ניסיון רב  בהליכי הסדר קרקעות, רישום, , הפקעות, פיצויים  רישום בתים משותפים ,לרבות ידע וניסיון רב בפיענוח נתוני בעלויות וזכויות אחרות בקרקע.

השליטה המלאה בשפות עברית, אנגלית וערבית, לרבות קריאה, דיבור וכתיבה, שיש לעו"ד אלי תוסייה-כהן, מאפשרת לו יכולת פענוח מסמכים בשלושת השפות האלו, ובצירוף השליטה בחוקים ובתקנות הרלוונטיות לרבות הליכי רישום הישנים והחדשים, ובקיאות גם בחחיקה העותמנית והמנדטורית, ובכך מעניק המשרד שירות ייחודי ללקוחותיו, בביצוע בדיקות מעמיקות ומקצועיות של מסמכי זכויות שונים, וזאת בטרם רכישת מקרקעין ו/או במסגרת התדיינויות בבתי המשפט.

בין לקוחות המשרד בתחום זה נמנים אנשים פרטיים, חברות קבלניות וכן מנהל מקרקעי ישראל.
משרדנו בתחום זה היה פעיל בקביעת תקדימים משפטיים חשובים בתחום דיני הקניין.

תכנון ובניה
השירותים שהמשרד מספק כוללים: ייצוג בבתי המשפט כנגד כתבי אישום, צווי הריסה מנהליים ושיפוטיים, צווי הפסקת עבודה, צווים ע"פ חוק רישוי עסקים, וכן הגשת עתירות מנהליות,ייצוג בפני רשויות התכנון השונות, ליווי משפטי בהליכי תכנון,
הגשת תובענות בגין ירידת ערך עקב הפקדת תוכניות, יעוץ שוטף.

בין קהל הלקוחות נמנים אנשים פרטיים, חברות קבלניות,  וכן עמותות שונות אשר פועלות לטובת מגזרי אוכלוסיה שונים בתחום התכנון והבניה.

במסגרת הניסיון העשיר של המשרד בייצוג בבתי המשפט על כל ערכאותיהן, ובפני ועדות התכנון השונות, היה המשרד שותף פעיל בקביעת תקדימים משפטיים חשובים  בתחום התכנון והבניה.

משפט מנהלי
השירותים שהמשרד מספק בתחום זה כוללים: הגשת עתירות מינהליות במגוון של נושאים שהמשרד מתמחה בהם, ייעוץ שוטף.

בין קהל הלקוחות שפקדו את המשרד נמנים אנשים פרטיים, חברות מסחריות, עמותות שונות הפועלות לרווחת מגזרים ציבוריים שונים במגוון של נושאים, עיריית סחנין, וכן מנהל מקרקעי ישראל. 
תחומי התמחות