פרויקטים בשלבים מתקדמים
 
תמ"א 38                                                         
 
דהומיי 10 - הפריוקט בביצוע.           
 
מגדים 15 - הפרויקט בביצוע
מגדים 17 - הסתיימה הבניה.
           
אהרוני 8 - 100% חתימות                            
 
קוסטרה ריקה 112- 100% חתימות             
 
אמציה 6 - בשלבי תכנון מתקדמים מתקדמים 
 
מעבר המתלה 2- הפרויקט בביצוע.
 
פנקס 5- הפרויקט בביצוע    
     
שרי ישראל 7 - הפרויקט בביצוע.
 
אמיל זולא 6 - הפרויקט בביצוע.
 
בן זכאי 6- הפרויקט בביצוע                                     
 
קרצבסקי 6 - ניתן היתר בניה                      
 
רמת הגולן 4- הפרויקט בביצוע 
 
השומר 10 - ניתן היתר בתנאים.
 
שמעון חכם 3 - נפתח תיק רישוי.
 
כספי 6 - תחילת ביצוע.
 
האור 4 - נפתח תיק רישוי.
 
קרית משה 7 - הוגשה בקשה להיתר.
 
גבעת שאול 17 - נקלטה בקשה בעירייה.
 
שדרות הרצל 101- הוגשה בקשה להיתר.
 
פסח חברוני 119 - נפתחה בקשה להיתר.
 
 מבוא צלמונה 3 - הוגשה בקשה להיתר.
 
 הנורית 19 - הפרויקט לפני קבלת היתר בניה.
 
שטרן 14 - 100% חתימות, הפרויקט מצוי בשלבי תכנון.
 
  
 
פינוי בינוי
 
מתחם המקשר - לאחר קבלת היתר בניה - התארגנות לביצוע.
 
מתחם שטרן 34-42 - 100% חתימות הפרויקט אושר בוועדה המחוזית.
 
 
מתחם בלר לוקר 13 הפרויקט בשלבי תכנון מתקדמים לקראת דיון בוועדה המקומית.
 
מתחם טהון 6-18 אושרה תוכנית מתארית בסמכות מחוזית.
 
מתחם רשב"ג יוסי בן יועזר בשלבי החתמות.
 
מתחם בר יוחאי 11-15 בשלבי החתמות מתקדמים.
 
מתחם סן מרטין 6 בשלבי החתמות
 
מתחם אלמליך - בבחינה תכנונית.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אהרוני 8 ירושלים-